+34 93 872 03 11
Passeig de Pere III, 24 5e, 1a, 08242 Manresa

BLOG

4 de setembre de 2023

Reforma del Codi Penal: més protecció a les víctimes d’accidents de trànsit

La reforma del Codi Penal ofereix major protecció a les víctimes d'accidents de trànsit des de la seva entrada en vigor el 15 de setembre.

El passat 15 de setembre va entrar en vigor la Llei Orgànica 11/2022, de 13 de setembre, de modificació del Codi Penal en matèria d’imprudència en la conducció de vehiclesa motor o ciclomotor, quedant modificats els articles; paràgrafs segon i quart de l’apartat 2 de l’article 142, paràgrafs primer i segon de l’apartat 2 de l’article 152i l’apartat 1 de l’article 382 bis.

Aquesta reforma també té repercussió en l’apartat 1 de l’article 85 del text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, quedantredactat de la manera següent:

1. Quan en un procediment sancionador es posi de manifest un fet que ofereixi indicis de delicte perseguible d’ofici, l’autoritat administrativa ho ha de posar en coneixement del Ministeri Fiscal, per si escau l’exercici de l’acció penal, i ha d’acordar la suspensió de les actuacions. 

En tot cas, quan es produeixi un accident de trànsit amb resultat de lesió o mort, l’autoritat administrativa ho ha de posar en coneixement de l’autoritat judicial, acompanyant la comunicació de l’atestat oportú.

En vista d’això, les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat, Mossos d’esquadra, policies locals, guàrdia civil … estaran obligats a instruir un atestat cada vegada que hi hagi un sinistre viari amb lesionats i víctimes i a remetre’l a l’autoritat judicial.

Així mateix aquesta reforma ens porta un dels canvis més importants que és la finalització de l’arxiu automàtic i no motivat de les causes d’atropellaments de tal manera que ja no serà possible l’arxiu del procediment si estem davant d’un accident que tingui com a resultat lesions o la mort de la víctima. Amb això neix l’obligació del Jutge de valorar si existeix una infracció qualificada com a greu a la Llei de seguretat viària així com de si aquesta infracció és la causa de l’accident i en el seu cas motivar-ho en la resolució judicial final en la que s’obrirà un procediment penal o es decretaria el sobreseïment. 

Amb la nova reforma també hi ha la novetat que pel fet d’ocasionar lesions o la mort d’algú es qualificarà com a imprudència menys greu si no s’ha de qualificada com a greu, per la qual cosa, els accidents amb lesionats o morts tindran repercussió en la jurisdicció penal.

Per últim, un fet no menys important és que si estem davant d’un accident a causa d’una imprudència greu del conductor i es fuig del lloc dels fets, es considerarà delicte de fuga de manera inequívoca, per la qual cosa es podrien arribar a cometre dos delictes, el de lesions greus o homicidi i el d’omissió del deure d’auxili.

Podem concloure per tant que aquesta nova reforma corregeix i concreta l’anterior reforma de 2015 que permetia l’arxiu automàtic i no motivat de moltes causes a més de reforçar la figura de delicte, de manera inequívoca, de l’atropellament i fugida posterior del lloc dels fets per part del conductor, fet que no succeïa així fins ara. Aquesta reforma dona clara protecció als vianants i ciclistes  en casos d’atropellament que fins ara només obtenien un arxivament de la causa perquè els tribunals les consideraven imprudències lleus, derivant-los a una costosa via civil.

Autor/a:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt