+34 93 872 03 11
Passeig de Pere III, 24 5e, 1a, 08242 Manresa

Litigació

SERVEIS

Litigació

Tenim una llarga experiència en tot tipus de litigis de caràcter civil-mercantil, penal i contenciós administratiu econòmic, per la qual cosa donem molta importància a la preparació del litigi, preconstitució de proves… que donen moltes més probabilitats d’èxit en el mateix.

Tenim experiència en els següents tipus de litigi.

Assessorament en la fase extrajudicial de resolució de conflictes.

Reclamació i defensa en tot tipus de procediments civils i mercantils .

Procediments de reclamació de quantitat entre empreses i entre particulars.

Reclamacions per responsabilitat civil de tot tipus: circulació, mèdica, contractual, extracontractual, professional, reclamacions vinculades a enriquiments injusts...

Dret d’assegurances i reclamacions judicials.

Reclamacions i defensa en procediments de responsabilitat civil d’administradors.

Impugnació d’acords socials, defensa en tot tipus de procediments judicials societaris.

Dret bancari: clàusules sòl, defensa en procediments hipotecaris, reclamacions bancàries ...

Procediments successoris: reclamació de llegítimes, impugnacions de testaments ...

Procediments penals vinculats a la circulació (responsabilitat penal en la conducció, alcoholèmies ...) i en delictes econòmics i patrimonials.

Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Procediments administratius diversos.

Representació i assessorament en processos arbitrals.

Desplaça cap amunt