+34 93 872 03 11
Passeig de Pere III, 24 5e, 1a, 08242 Manresa

Assessoria econòmica i financera

SERVEIS

Assessoria econòmica i financera

Donem un assessorament personalitzat quan des d’una empresa cal prendre decisions estratègiques en l’àmbit econòmic i financer. Analitzem, aconsellem i gestionem qualsevol aspecte relacionat amb l’àmbit econòmic i financer de les empreses i de les persones.

Prestem serveis de valoració d’empreses i negocis, peritatges de qualsevol caire econòmic, anàlisi i assessorament d’estats financers amb emissió d’informes econòmics i procediments de revisió legal (due diligence).

Gestionem la creació d’empreses donant especial valor al finançament de les mateixes, i assessorem en la gestió posterior tant a nivell comptable, com econòmica o financera.

També som especialistes en l’àrea d’assessorament comptable i en la seva relació amb la tributació, treballant amb agilitat i eficàcia i utilitzant els millors mètodes i sistemes de control i gestió d’estats financers i comptables.

Realitzem totes les tasques de la comptabilitat empresarial bé de forma integral bé de forma adaptada a les necessitats de cada client. Estructurem i planifiquem el procés comptable i n’elaborem informes sobre la situació financera. Gestionem tots els registres i assentaments comptables aplicant el Pla General de Comptabilitat per tal d’obtenir-ne uns comptes anuals.

Els nostres serveis d'assessoria econòmica i financera són:

Estudis econòmics i financers vinculats a la constitució d’empreses.

Estudis sobre inversions i finançament de les mateixes.

Assessorament financer i preparació d’estats comptables.

Comptabilitat legal i fiscal a les nostres oficines.

Legalització de llibres oficials al Registre Mercantil.

Anàlisi de balanços i comptes d’explotació, diagnòstic i avaluació

Assessorament i supervisió en la gestió de la comptabilitat.

Ampliacions i reduccions de capital.

Preparació i dipòsit de comptes anuals.

Estudis de viabilitats i plans de reestructuració.

Fusions i adquisicions.

Modificacions estructurals societàries.

Compravenda d’empreses.

Valoracions d’empreses.

Peritatges.

Formació a les empreses en comptabilitat.

Desplaça cap amunt