+34 93 872 03 11
Passeig de Pere III, 24 5e, 1a, 08242 Manresa

La Firma

Riera, Trullàs i Pich [RTP Assessors] és un despatx multidisciplinar situat al bell mig de Manresa fundat per Ramon Riera Vall el 1960 que aborda la realitat des d’una doble perspectiva, jurídica i econòmica. Procurem resultats exitosos pels nostres clients amb la màxima creativitat, responsabilitat, amb optimització de costos i amb una projecció ètica.

El nostre despatx representa i assessora als clients en totes les fases del conflicte, la prèvia, intentant evitar el litigi judicial, amb eines de negociació efectiva, mediació o conciliació, i també en el litigi bé davant el Jutjat o l’arbitratge. No cal dir que també assessorem els nostres clients en el dia a dia de les seves empreses, ajudant-los a complir amb les seves obligacions administratives, fiscals i mercantils, així com en processos de valoració peritatges, informes econòmics, procediments de revisió legal (due diligence), compliment normatiu i altres similars. Els nostres clients van des dels particulars fins les principals empreses de la comarca. Les sinergies i experiència en la litigació i la negociació, així com en els àmbits tributaris i mercantils entre d’altres, ens permeten proveir solucions pragmàtiques per l’èxit dels clients.

ANNA RIERA

Anna Riera i Creus, llicenciada en ciències econòmiques i empresarials, branca empresa, per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1989. Realitza el curs d’accés al Registre Oficial d’Auditors de Comptes accedint-hi el 1993. Col·legiada al Col·legi d’Economistes de Catalunya des de 1989 i inscrita al Registre Oficial d’Auditors de Comptes i al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya des de 1993. S’incorpora al despatx el 1991.

Titulació: economista i auditora de comptes.

Àrees de pràctica: econòmica i financera. Fiscal i mercantil.

Idiomes: català, espanyol, francès.

JAUME PICH

Jaume Pich i Macià, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona el 1993. El 1994 realitzà el Vè Curs d’Advocats d’Empresa a l’Escola Universitària “Abat Oliba” CEU de Barcelona i s’incorporà a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa. El 1994 inicia els cursos de doctorat de dret mercantil a la Universitat de Barcelona. Des del 2004 exerceix com a mediador. Diputat a la Junta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa des de 2019 fins l’actualitat. S’incorpora al despatx com a professional el 2006.

Titulació: Advocat i mediador

Àrees de pràctica: dret mercantil, dret civil, dret de la circulació i responsabilitat civil, dret penal, contratació, litigació en jurisdiccions civil, penal, contenciosa administrativa i en processos administratius. 

Idiomes: català, espanyol, anglès.

JOSEP TRULLÀS

Josep Trullàs Flotats, Professor mercantil per l’Escola de Comerç de Sabadell, llicenciat en ciències econòmiques i comercials per la Universitat de Barcelona. Cursos de doctorat en economia d’empresa a la Universitat de Barcelona. Col·legiat al Col·legi d’Economistes de Catalunya des de 1969. Col·legiat al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya des de 1973. Membre de l’Institut d’analistes d’inversions i del Registre Oficial d’Auditors de Comptes des de 1973. S’incorpora al despatx com a professional el 1969.

Titulació: economista, censor jurat de comptes i auditor de comptes.

Àrees de pràctica: economia i empresa.

Idiomes: català, espanyol, francès.

EQUIP

Sílvia López

Administració i finançes

Lucia Zdrobau

Advocada

Verònica Garcia

Auditoria i comptabilitat

Mònica Valenzuela

Economista i auditoria de comptes

Desplaça cap amunt

Sílvia López

Sílvia López Faja: cicle formatiu de grau superior en administració i finances a l’Institut Lacetània de Manresa el 2002. S’incorpora al despatx el 2002.

Àrees de pràctica: administració, comptabilitat i tributació.

Idiomes: català i espanyol.

Lucia Zdrobau

Lucia Zdrobau Sopco, graduada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2015. Master d’accés a l’advocacia el 2017 i s’incorporà a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa el 2020. S’incorpora al despatx el 2021.

Titulació: advocada

Àrees de pràctica: dret civil, dret de la circulació i responsabilitat civil, dret penal. Litigació.

Idiomes: català, espanyol, anglès, romanès, rus.

Verònica Garcia

Verònica Garcia Moraleja, diplomada en ciències empresarials per la Fundació Universitària del Bages el 2010. Master en auditoria de comptes i comptabilitat per la Universitat Abat Oliba el 2023. S’incorpora al despatx com a professional el 2020.

Titulació: diplomada en ciències empresarials

Àrea de pràctica: economia i empresa.

Idiomes: català, espanyol, anglès.

Mònica Valenzuela

Mònica Valenzuela Torradas. Diplomada en ciències empresarials a la Fundació Universitària del Bages el 2000. Llicenciada en administració i direcció d’empreses a la Universitat Autònoma de Barcelona el 2002. Realitza el curs d’accés al Registre Oficial d’Auditors de Comptes accedint-hi el 2007 moment en el que es va col·legiar al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i col·legiada al Col·legi d’Economistes de Catalunya el 2013. S’incorpora al despatx el 2002.

Titulació: economista i auditora de comptes.

Àrees de pràctica: economia i empresa

Idiomes: català, espanyol i anglès.